Νέα Μουσείων

14/05/07
Νύχτα Μουσείων 2007

03/05/07
Ξενάγηση Ευρωβουλευτών στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

26/02/07
www.expoliva.com

22/09/06
«Προσφέρω κλάδον ελαίας» στο Μουσείο Bιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (ΜΒΕΛ)
Μουσείο Ελιάς Λέσβου

18/09/06
Εγκαίνια του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (ΜΒΕΛ)
Μουσείο Ελιάς Λέσβου

Η ανάλυση κόκκων γύρης αποδεικνύει την παρουσία ποικιλιών ελιάς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ήδη από το 6.000 π.Χ.   
      
Developed by EXODUS