Νέα Μουσείων

14/05/07
Νύχτα Μουσείων 2007

03/05/07
Ξενάγηση Ευρωβουλευτών στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

26/02/07
www.expoliva.com

22/09/06
«Προσφέρω κλάδον ελαίας» στο Μουσείο Bιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (ΜΒΕΛ)
Μουσείο Ελιάς Λέσβου

18/09/06
Εγκαίνια του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (ΜΒΕΛ)
Μουσείο Ελιάς Λέσβου

Το λάδι κυριάρχησε σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων, συναποτελώντας με το σιτάρι και το κρασί τη λεγόμενη «μεσογειακή τριάδα».   
      
Developed by EXODUS